Rozliczanie sprzętu klienta

Przy zakupie dowolnego sprzętu z naszej oferty istnieje możliwość rozliczenia starego sprzętu klienta.


Procedura rozliczenia sprzętu klienta:


1. Rozliczenie dotyczy tylko nart, snow
boardów oraz butów narciarskich i snowboardowych.


2. Razem z klientem oglądamy sprzęt i go wstępnie wyceniamy. Jeżeli ustalimy określoną cenę i klient ją zaakceptuje,

to taka suma jest odliczana od wartości sprzętu, który w danej chwili klient kupuje.


3. Wycena dokonywana jest według wartości rynkowej sprzętu, jaka w danym momencie obowiązuje. Uwzględniane

są: konkretny typ i model sprzętu, stan techniczny i wizualny, rocznik i długość (narty oraz snowboardy) oraz rozmiar

(buty).


4. Nie przyjmujemy sprzętu uszkodzonego, nadmiernie zużytego oraz modeli starszych niż 5-6 lat. Rozliczony sprzęt

musi nadawać się do dalszego użytkowania. 


5. Istnieje również możliwość wstępnej wycena sprzętu na podstawie przesłanych zdjęć i opisu mailowego.